• Systemet er brugbart for enkelte målere eller i tætbefolkede byområder med mange bygninger/forbrugere.
  • Slave målerne (APULSE I373) sender radio aflæsninger til master (OKO I373) og aflæsningerne sendes videre via GSM. Gasleverandøren modtager timeforbrug i den daglige GPRS transmission.
  • Én master med ét SIM kort kan servicere en gruppe af gasmålere indenfor sit arbejdsområde.
  • Kan nemt integreres i bestående IT-systemer.

Fjernaflæsning af gasmålere.

Signalix tilbyder en unik og flixible løsning til fjernaflæsning af gasmålere af enhver type.

Signalix kan levere fjernaflæsnings adaptere til de fleste gasmåler på markedet. Adapterne monteres ved at klikke dem på de bestående gasmålere. Kalibrering udføres via SMS. På den måde kan enhver allerede eksisterende gasmålere med pulsudgang udstyres med fjernaflæsning uden at skifte gasmåler. Gasmålerne kan aflæses individuelt eller som en gruppe, hvor én måler udpeges som master for alle gasmålerne i en radius af 300 til 500 meter.

Også gasmålere med intern ventil som kan fjernaflæses og fjernstyres for betalings kontrol .

Læs mere…Fjernaflæsning af gasmålere.

Fælles elektronisk enhed tilpasset via adapter til alle målertyper gør løsningen særdeles økonomisk.
Alle enheder drives af indbygget batteri - over 10 års levetid.

Gasmåler med påmonteret slave/radio modul
APULSE I373

Gasmåler påmonteret
master/GSM modul
OKO I373

Gåsmåler med intern
styreventil til fjernaflæsning
og brtalingskontrol