MT-020 er et nyt pris økonomisk telemetri modul velegnet til fjernovervågning af industriudstyr. Modulet måler bl.a. temperatur, vandstand osv.
MT-020 overvåger udstyret og sender en SMS besked med alarm, et tomt telefon opkald til udvalgte numre eller begge dele, hvis værdierne overskrider de valgte niveauer. Desuden kan man sende en SMS besked til modulet og få en SMS besked tilbage med aktuel status. De binære relæudgange kan styres via SMS beskeder.

Udover binære udgange, analoge indgange har modulet binære indgange der kan opsættes som tællere. Endvidere kan en PT-100 sensor direkte tilsluttes modulet for temperatur måling.

MT-020 har 2 udgange der kan forsyne eksterne sensorer med strøm.

Modulet kan ved forud definerede hændelser dels levere data til OPC/SQL/CSV via GRPS og dels sende SMS.


     Modulet har indbygget datalogger (48.000 pladser) der kan aflæses manuelt.MT-020 kan konfigureres lokalt,          remote via GPRS eller SMS.

            Hent datablad
MT-331 er et moderne økonomisk telemetri modul i et elegant aluminiums hus med indbygget backup akkumulator. ( 0,8 Ah / 2,6 Ah ).

Modulet er velegnet til fjernovervågning af industriudstyr. Modulet måler bl.a. temperatur, vandstand osv.
MT-331 overvåger udstyret og sender en SMS besked med alarm, et tomt telefon opkald til udvalgte numre eller begge dele, hvis værdierne overskrider de valgte niveauer. Desuden kan man sende en SMS besked til modulet og få en SMS besked tilbage med aktuel status. De binære udgange kan styres via SMS beskeder.

I energisparre tilstand går modulet i dvale, og vågner ved hændelser og efter en tidsplan. I denne tilstand kan modulet f.eks. drives af ext. batteri eller solceller.
Modulet kan levere spænding til eksternt udstyr 5 – 24 V.

MT-331 indeholder en datalogger, der på fastlagte tidspunkter kopierer værdierne af fx bin. indgange, puls- og flow tællere til loggeren.
Dataloggen sendes til en forudbestemt IP adresse på fast definerede tidsintervaller.

MT-331 kan ved forud definerede hændelser dels levere data til OPC/SQL/CSV via GRPS og dels sende SMS.

Modulet har indbygget datalogger (28.000 pladser) der kan aflæses manuelt.
                                                       MT-331 kan konfigureres lokalt eller remote.  Hert datablad


 

MT-512 er et alarm modul der kan etablere taleforbindelse til et service center fx til brug i elevatorer. Modulet overholder EN81-28:2003 standarten for fjern alarm i person og gods elevatorer.
MT-512 kan som andre af Signalix telemetri moduler sende data hændelses- eller tids baseret, via GPRS nettet.

RS-232/485 port kan tilvælges for monitorering og diagnostik af perifere enheder.

Hent datablad

Læs mere